موفقیت در فضای رقابتی صنعت بیمه، منوط به ارائه خدمات نوین و متنوع است

مدیرعامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف در دیدار با کارشناسان، مدیران و اعضای هیات مدیره کارگزاری طی نشستی در قالب کمیته بازاریابی موفقیت در فضای رقابتی صنعت بیمه را منوط به ارائه خدمات نوین و متنوع بیمه ای دانست. به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف، در این دیدار [...]