بانک رفاه کارگران

برچست: بانک رفاه کارگران

امضاء تفاهم نامه همکاری مابین شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس و کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف

در راستای هم افزایی بین شرکت های گروه بانک رفاه کارگران، تفاهم نامه ای برای استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه منابع انسانی و امور بیمه ای بین شرکت های کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف و  شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس با حضور آقایان دکتر پوریوسفی مدیرعامل و دکتر [...]

گزارش تصویری از دیدار نوروزی مدیرعامل و هیأت مدیره با مدیران بانک و شرکت ها

به گزارش روابط عمومی در این دیدار که در مجتمع رفاهی ولنجک با حضور آقای دکتر لله گانی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برگزار گردید، آقایان دکتر پوریوسفی مدیرعامل و دکتر سیدنور عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف حضور داشتند. [...]