خدمات کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف

محصولات و خدمات بیمه‌ای

درباره ما

شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف در پی امکان­ سنجی انجام شده و تصمیم­ گیری استراتژیک هیئت مدیره بانک رفاه، با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۸۵۱۴۴ در اداره ثبت شرکت­‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

یکی از مهمترین اهداف شرکت ارائه خدمات بیمه‌ای با ویژگی‌های خاص به کارکنان بانک و شرکت‌های وابسته، مستمری بگیران و حقوق بگیران تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت میکنند و مشتریان خاص بانک رفاه می‌باشد.

شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف، آماده ارائه خدمات بیمه‌ای از کلیه شرکت‌های فعال در صنعت بیمه می‌باشد.

بیمه گران طرف قرارداد

خدمات کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف

درباره ما

شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف در پی امکان­ سنجی انجام شده و تصمیم­ گیری استراتژیک هیئت مدیره بانک رفاه، با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۸۵۱۴۴ در اداره ثبت شرکت­‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

یکی از مهمترین اهداف شرکت ارائه خدمات بیمه‌ای با ویژگی‌های خاص به کارکنان بانک و شرکت‌های وابسته، مستمری بگیران و حقوق بگیران تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت میکنند و مشتریان خاص بانک رفاه می‌باشد.

شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف، آماده ارائه خدمات بیمه‌ای از کلیه شرکت‌های فعال در صنعت بیمه می‌باشد.

محصولات و خدمات بیمه‌ای

بیمه گران طرف قرارداد