انا للّه و انا اليه راجعون
جناب آقاي دكتر پوریوسفی
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض نموده و براي آن مرحومه مغفوره علو درجات و براي شما و ساير بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم .
از طرف اعضای هیات مدیره و پرسنل شرکت