با حکم مدیرعامل بانک رفاه کارگران، “فرشید پوریوسفی” به سمت مدیرعامل کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف، طی حکمی از سوی دکتر اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، دکتر فرشید پوریوسفی به سمت مدیرعامل کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف منصوب شد.

در این مراسم که با حضور موسی نژاد، معاون اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکت های بانک رفاه کارگران، خانجانی رئیس هیات مدیره، جواهردشتی نایب رئیس، سید نور عضو موظف هیات مدیره وکاظمی، مدیرحراست برگزار شد از زحمات مدیرعامل سابق مجموعه، دکتر هادی کمرئی نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد.

لازم به ذکر است دکتر پوریوسفی سابقه مدیریت اداری بیمه تعاون، فناوری اطلاعات بیمه رازی و آمار و انفورماتیک بیمه نوین را در کارنامه مدیریت خود دارند.