بیمه تمام خطر نصب

اين‌ نوع‌ بيمه‌، معمولاً پوشش‌های لازم‌ در زمان‌ نصب‌ كليه‌ ماشين‌ آلات‌ صنعتی، كارخانه‌ها و همچنين‌ ساخت‌ اسكلت‌های فلزی ساختمان‌های بلند، را ارائه‌‌ می‌دهد. پروژه‌های احداثی تأسیساتی و کارخانجات که ارزش اقلام مورد نصب در آن‌ها بیش از مصالح و کارهای ساختمانی باشد، تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب قرار‌ می‌گیرنددر گذشته‌ برای پوشش‌ دهی خطرات‌ يک پروژه‌ باید بيمه ‌نامه‌‌های متعددی از شركت‌های بيمه‌ گر تهيه‌‌ می‌شد تا بتوان خطرات‌ گوناگونی چون‌ آتش‌سوزی، مسئوليت‌ مدنی، سرقت‌، دزدی با شكستن‌ حرز، سيل‌، طوفان‌، زلزله‌ و … را پوشش‌ داد. اما بيمه ‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوششی كلی ارائه‌‌ می‌دهد و تمام‌ این موارد را در بر‌ می‌گيرد.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب

بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوشش‌ گسترده ‌ای برای هرگونه‌ خسارت‌ پيش بينی ناپذير ناگهانی در هنگام نصب ماشین آلات، دستگاه‌ها و قطعات منفصله از قبیل توربین‌ها، ژنراتورها، دیگ‌های بخار، کمپرسورهای درون سوز، موتورهای الکتریکی، ترانسفورماتورها، مبدل‌ها، کلیدهای اتوماتیک، ماشین‌های ابزار، پمپ‌ها، جرثقیل‌ها، تسمه‌ها و کابل‌های نقاله، دستگاه‌های چاپ، نصب دستگاه‌های کارخانه‌های کاغذسازی و نساجی، خطوط هوایی انتقال نیرو، خطوط لوله، مخازن و پل‌های فلزی نیروگاه‌ها، کارخانجات فولادسازی و تهیه مواد شیمیایی و …می باشد
لازم به توضیح است که در بسیاری از موارد اجرای پروژه نصب، نیاز به انجام برخی علمیات ساختمانی دارد، در این گونه موارد بخش ساختمان نیز تحت پوشش قرار‌ می‌گیرد.

خسارت‌های‌ وارد ‌به‌ اموال‌ بيمه‌ گذار كه‌ ناشی از دلایل زير باشد، در تعهد بيمه‌ گر است:‌

 • آتش‌سوزی، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات‌ آتش‌نشان.
 • سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان.
 • زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايی (لغزش‌) لايه‌های زمين‌ و صخره‌ها.
 • سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدی ساده‌.
 • عدم‌ مهارت‌، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوء نيت‌ بيمه‌ گذار و همچنين‌ سهل‌انگاری كاركنان‌ وی.
 • فشارهای ايجاد شده‌ يا خلاء، ازهم‌ گسيختگی نيروی گريز از مركز.
 • ريزش‌ آوار، ساير عوامل‌ خارجی و خسارت‌های در زمان‌ حمل‌ و نقل‌ كالا.
 • خسارت ‌صدمات ‌جانی و بيماری وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ اعم‌ از اينكه‌ منجر به‌ فوت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد.
 • خسارت‌های وارد به‌ اموال‌ اشخاص‌ ثالث.
 • پرداخت‌ هزينه‌ از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ ناشی از حوادث‌ و خطرات‌ مورد بيمه.

خسارت‌های خارج از پوشش بیمه تمام‌ خطر نصب (EAR) (استثنائات‌)

خسارت‌های‌ ناشی از عوامل‌ زير خارج‌ از تعهد‌ بيمه‌ گر است:

 • خسارت‌های ناشی از اشتباه‌ در طرح‌ پروژه‌ (مگر در موارد خاص‌)، كاربرد مصالح‌ نامناسب‌ و قطعات‌ معيوب.
 • خسارت‌های وارد به‌ ماشين ‌آلات‌ و تجهيزات‌ ناشی از شكست‌ مكانيكی يا الكتريكی.
 • خسارت‌های ناشی از عمل‌ عمدی و سهل‌انگاری بيمه‌ گذار و يا كاركنان‌ او.
 • خسارت‌های ناشی از جرائم‌ قراردادی، تأخير در انجام‌ و تكميل‌ پروژه‌ و عدم‌ اجرا يا لغو قرارداد.
 • خسارت‌های ناشی از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجی، عمليات‌ خصمانه‌ جنگ‌ داخلی، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.
 • خسارت‌های ناشی از توقيف‌، ضبط و مصادره‌ يا خرابی اموال‌، يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت ‌محلی يا قانونی يا هر مقام‌ صلاحیت دار ديگر.
 • خسارت‌های ناشی از واكنش‌های هسته ‌ای، آلودگی‌های مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته ‌ای و راديو اكتيويته‌.

مدت بیمه تمام خطر نصب

مدت‌ بيمه ‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، از زمان‌ تخليه‌ ماشين ‌آلات‌ و اشياء مورد بيمه‌ در محل‌ نصب‌ شروع‌ میشود و تا پايان‌ عمليات‌ نصب‌ و راه ‌اندازی ادامه‌ خواهد داشت‌. بنابراين‌ در طول‌ مدت‌ بيمه‌، هرگونه‌ كسری و خسارت‌های وارد در مدت‌ زمان‌ انبارداری، نصب‌ و آزمايش‌، بهره‌ برداری ‌يا آزمايش‌ بار، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ قرار دارد.

بيمه‌ تمام‌ خطر پیمانكاران‌ (CAR) 

گسترش‌ سريع‌ تكنولوژی و توسعه‌ ابزارهای ساخت‌ و كاربرد مواد اوليه‌ جديد در زمينه‌ صنايع‌ و مهندسی برای ساخت‌ پروژه‌‌های ساختمان‌های مسكونی، اداری، بيمارستان‌ها، مدارس‌، تئاترها، كارخانه‌ها، نيروگاه‌ها، فرودگاه‌ها، پل‌ها، سدها، آب ‌بندها، تونل‌ها، سيستم‌های آبرسانی و زه كشی، بندرگاه‌ها و ايجاد كانال‌ها باعث‌ شده‌ است كه‌ از طرف پیمانكاران‌ تقاضا نسبت‌ به‌ اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه ‌ای ايجاد شود. اين‌ نوع‌ بيمه‌، رشته‌ جديدی شمرده‌ میشود و كاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ كارهای مورد مقاطعه از قبيل‌ خاكبرداری، انجام‌ امور هموارسازی زمی‌ها و غیره، اجرای موقت‌ تأسيسات‌ مورد نياز كارگاهی و پروژه‌‌های اصلی است‌.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه تمام‌ خطر پیمانكاران‌ (CAR)

حدود پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه نامه‌ شامل تمام خطرات‌ متداول‌ در اين‌ زمينه‌‌ می‌باشد، مگر خطراتی كه‌ صراحتاً در شرايط عمومی بيمه ‌نامه‌ درج شده‌ باشد. به ‌عبارت‌ ديگر بيمه‌ گر مسئول‌ پرداخت‌ هرگونه‌ خسارت‌ و ضرر و زيان‌ مالی ناگهانی است‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ بيمه‌ به‌ اموال ‌بيمه ‌شده‌ و يا مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ وارد شود.

این خسارت‌ها شامل خسارت‌های فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی، کارخانجات، صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی سازی، صنایع وابسته به کشاورزی همچنین سیستم‌های مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، پروژه‌‌های انتقال گاز یا نفت و نیز خطوط انتقال نیرو روی‌ می‌دهد،‌ می‌باشد. پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران از زمان شروع عملیات نصب آغاز شده و شامل دوره آزمایش و درصورت تمایل ‌بیمه‌گذار دوره تحویل موقت (دوره نگهداری یا تضمین) نیز خواهد شد.

خسارت‌های ناشی از عوامل‌ زير در تعهد بيمه ‌گر است‌:

 • آتش‌سوزی، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و خسارت‌های ناشی ‌از عمليات ‌آتش‌نشانی.
 • سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
 • زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجایی (لغزش‌) لايه‌های زمين‌ و صخره‌ها.
 • عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوء نیت بيمه‌ گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاری كاركنان او
 • سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدی ساده‌.
 • خسارت‌های وارد به‌ مصالح‌ ساختمانی، ماشين‌آلات‌ ساختمانی و تجهيزات‌ كارگاهی در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و يا در حين‌ حمل‌ و نقل‌ و يا سوار يا پياده‌ كردن‌.

خسارت‌های خارج از پوشش بیمه تمام‌ خطر پیمانكاران‌ (CAR) (استثنائات‌)

بيمه ‌گر خسارت‌های ناشی از عوامل‌ زير را جبران‌ نخواهد كرد:

 • خسارت‌های ناشی از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجی، عمليات‌ خصمانه‌، جنگ‌ داخلی، ياغيگری، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.
 • توقيف‌، ضبط، مصادره‌، خرابی اموال‌ يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت‌ محلی يا قانونی يا هر مقام‌ صلاحیت دار ديگر.
 • واكنش‌های هستهای، آلودگی‌های مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌ ای و راديو اكتيويته‌.
 • عمل‌ يا سهل‌انگاری عمدی بيمه‌ گذار.
 • تعطيل‌ تمام‌ يا قسمتی از كار.
 • خسارت‌های ناشی از نقشه‌ غلط.
 • هزينه‌های تعويض‌ يا رفع‌ نواقص‌ كار يا مصالح‌ ساختمانی.
 • فرسودگی و يا پارگی و فساد در اثر مواد شيميایی و زنگ‌ زدگی و خرابی ناشی از عدم‌ استعمال‌ و شرايط عادی جوی.
 • شکستگی و اختلال‌ در كار تأسيسات‌ و ماشين ‌آلات‌ و تجهيزات‌ كارگاه‌.
 • خسارت‌های وارد به‌ پرونده‌ها، نقشه‌ها، دفاتر، صورت‌ حساب‌ها، پول‌های رايج‌، تمبرها، اسناد، سفته‌، اسكناس‌ و اوراق‌ بهادار.

مدت بیمه تمام خطر پیمانکاران

این بيمه ‌نامه‌ با شروع‌ فعاليت‌ و تخليه‌ كالای مورد بيمه‌ در محل ‌اجرای پروژه‌ شروع‌ و پس‌ از تكميل‌ ساختمان‌، در زمان‌ تحويل‌ و يا بهره ‌برداری خاتمه‌ میيابد. ‌بیمه‌گذار‌ می‌تواند دوره آزمایش (راه اندازی) و دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز تحت پوشش قرار دهد.

راهنمای خرید و صدور الحاقیه
راهنمای دریافت خسارت

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

جهت دریافت بیمه نامه با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید و با ارسال فرم پیشنهاد تکمیل شده و باکپی تصویر قرارداد پیمان و با هماهنگی جهت بازدید از پروژه می توانید خریداری نمایید.

راهنمای دریافت خسارت

جهت اطلاع از نحوه پرداخت خسارت با دفتر کارگزاری بیمه رفاه تماس حاصل نمایید.