پروژهای زیر بنایی‌، عمرانی، سازه‌های صنعتی و ساختمانی در تمام مراحل ساخت، از شروع پروژه و تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت، در معرض خطرات گوناگون و آسیب‌های ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل ‌بیمه‌گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان‌هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند. بیمه‌های مهندسی جزو بیمه‌های اموال بوده و همانطور که از نامش پیداست، برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین در رشته‌های گوناگون می‌باشد.

بیمه‌‌های دوره احداث

تمام خطر نصب  EAR

تمام خطر پیمانکاران CAR

بیمه‌های دوره بهره‌ برداری

بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران CPM

بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانیCECR

بیمه شکست ماشین‌آلات  MB

بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلاتMLOP

بیمه تجهیزات الکترونیکEE

بیمه فساد کالا در سردخانهDOS

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان LDB