بیمه نامه آتش سوزی

تعریف آتش سوزی: آتش عبارتست از یک سری عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارت زای مواد قابل اشتعال که وقوع آن نیاز به عوامل فیزیکی و شیمیایی متعددی دارد که سه عامل مهم آن عبارتست از اکسیژن، حرارت و ماده سوختنی، و در صورت قطع هر یک از سه عامل واکنش خاتمه می یابد. آتش سوزی هنگامی مصداق پیدا می کند که سوختن بطور ناخواسته در محلی نامناسب اتفاق بیفتد و یا شعله کنترل شده در اثر خارج شدن از حریم امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با بر جای گذاشتن آثار سوختگی، ایجاد خسارت نماید.

چنانچه شیئی که بعنوان موجودی تحت پوشش بیمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در تعهد بیمه گر می باشد، درون اجاق، شومینه و یا … بیفتد و از بین برود، خسارت وارد به آن قابل جبران نیست چرا که آتش از منبع حرارتی خود خارج نشده است، بلکه جسم به درون جایگاه آتش افتاده است.

معرفی بیمه آتش سوزی:

قرارداد بیمه آتش سوزی، توافقی است بین بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال دریافت حق بیمه، خسارت وارد به مورد بیمه (اموال بیمه شده) را در صورت وقوع خطرات بیمه شده، که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود، در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه) و برای دوره زمانی معین جبران نماید. در این حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بیمه گذار و یا ذینفع مندرج در بیمه نامه می باشد.
در بیمه آتش سوزی، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود. همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد.

سایر پوشش های قابل ارائه:

زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان آب، طوفان و گردباد، ترکیدگی لوله آب، ضایعات برف و باران، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، شکست شیشه و سرقت، مسئولیت ناشی از خطرات ترکیدگی لوله آب و آتش سوزی در قبال همسایگان.

انواع بیمه های آتش سوزی :

  • بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی
  • بیمه آتش سوزی واحد های غیر صنعتی: مراکزی مثل فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های اداری، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتی و … است.
  • بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی: منظور از مراکز صنعتی همه کارخانه‌ها مثل کارخانه‌های صنایع غذایی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، شیمیایی و …است.
  • بیمه آتش سوزی انبار ها