سایر بیمه های مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده كنندگان.
بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانك ها.
بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها.
بیمه مسئولیت مدنی استراحتگاه های ساحلی.
بیمه مسئولیت مدنی پاركینگ های عمومی.
بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو.
بیمه مسئولیت مدنی طرح های احداث شبكه های آب و فاضلاب، گاز، برق،‌ مخابرات و …
بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان.
بیمه مسئولیت آتش سوزی.
بیمه مسئولیت مدنی شركت های برق منطقه ای در قبال مشتركین.
بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب سیستم های گازسوز خودرو.
بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی
بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل.
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)

بیمه مسئولیت حمل و نقل

بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

انواع بیمه نامه
راهنمای خرید و صدور الحاقیه
راهنمای دریافت خسارت

معرفی بیمه‌نامه

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

جهت اطلاع با کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف تماس حاصل فرمایید.

راهنمای دریافت خسارت

جهت اطلاع از نحوه پرداخت خسارت با شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف تماس بگیرید.