بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل

شرکت‌ها و موسسات ‌حمل و نقل داخلی بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا ‌برای حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار‌ می‌شود صحیح و سالم به مقصد برسانند . ‌بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی پوشش جبران خسارت‌هایی است که ممکن است هنگام حمل کالا رخ دهد.
الف) کلیه خطرات اصلی شامل:
• تصادف‌
• واژگونی
• آتش سوزی
• سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه
• برخورد کالا با شی ثابت
این بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره، که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در قرارداد ما بین بیمه گر و بیمه گذار بوده و بیمه گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته شود.
تعریف بارنامه :
بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضا می شود و بیانگر این است که کالاهایی که نوع، کمیت و شرایط آن ذکر شده است، برای حمل دریافت شده اند و یا بر روی وسیله حمل که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده اند. بارنامه رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می شود.
این نوع بارنامه توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل قرار داده میشود. بارنامه جاده ای داخلی دارای شش نسخه می باشد.

راهنمای خرید و صدور الحاقیه
راهنمای دریافت خسارت

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

جهت اطلاع با شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف تماس حاصل فرمایید.

راهنمای دریافت خسارت

مدارک مورد نیاز ‌بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی هنگام حادثه وسیله نقلیه

1. اعلام خسارت كتبی بیمه گذاربا ذكر مشخصات كامل صاحب كالا ‌برای دریافت خسارت

2. ادعای خسارت كتبی صاحب كالا از شركت ‌حمل و نقل

3. اصل بارنامه حمل داخلی (نسخه مخصوص گیرنده كالا(

4. اصل حواله تحویل بار به راننده حاوی مشخصات کامل محموله و راننده

5. درصورت حمل كالاهای متنوع (خرده بار) اصل بارنامه‌های ویژه حمل خرده بار و اصل صورت‌حساب راننده

6. برگ باسكول اولیه و ثانویه پرو خالی (درخصوص محمولاتی که وزن محموله در ارزیابی خسارت مؤثر‌ می‌باشد).

7. اصل فاكتور محموله (در مورد کالاهای وارداتی‌، تصویر مدارک وارداتی محموله شامل: بارنامه‌، فاکتور‌، صورت بسته بندی‌، پشت و روی پروانه گمرکی‌، ‌بیمه‌نامه و مدارک خرید ارز مربوطه)

8. اصل گزارش مقامات انتظامی محل حادثه به انضمام كروكی

9. اصل صورت‌جلسه تنظیمی خسارت كالا درحضور راننده و صاحب كالا درمقصد

درصورت وجود مقصر حادثه و تمایل به بررسی خسارت از محل قرارداد بیمه مسئولیت‌،‌ باید ضمن عدم سازش با مقصر و اعلام شکایت از ایشان درخصوص خسارت محموله‌، اوراق بازجوئی از طرفین حادثه و قبول تقصیر توسط راننده مقصر‌، طرف مقابل‌، نیز ارائه گردد.

سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص اداره خسارت‌ می‌باشد .

– مدارک مورد نیاز ‌بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی آسیا هنگام سرقت كلی محموله:

1. اعلام خسارت كتبی بیمه‌گذار با ذكر مشخصات كامل صاحب كالا ‌برای دریافت خسارت

2. ادعای خسارت كتبی صاحب كالا از شركت ‌حمل و نقل

3. اصل بارنامه حمل داخلی

4. اصل حواله تحویل بار به راننده با امضا و اثر انگشت راننده (حاوی مشخصات کامل محموله و راننده)

5. درصورت حمل كالاهای متنوع (خرده بار) اصل بارنامه‌های ویژه حمل خرده بار و اصل صورتحساب راننده

6. برگ باسكول اولیه پرو خالی (درخصوص محمولاتی که وزن محموله در ارزیابی خسارت مؤثر‌ می‌باشد).

7. اصل فاكتور محموله (درموردکالاهای وارداتی‌، تصویرمدارک وارداتی محموله شامل : بارنامه‌، فاکتور‌، صورت بسته بندی‌، پشت و روی پروانه گمرکی‌، ‌بیمه‌نامه و مدارک خرید ارز مربوطه)

8. اصل گزارش‌ها و صورت‌جلسه‌های تنظیمی مقامات انتظامی و اداره آگاهی درخصوص اقدامات بعمل آمده و نتایج حاصله‌، اعلام سرقت‌، جلب راننده و توقیف كامیون و اوراق بازجوئی

9. تصویری از کلیه مدارك اعلام شكایت علیه راننده و مالك كامیون نزد مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی‌، اقدامات بعمل آمده و نتایج آن که توسط دادگاه برابر با اصل شده باشد.

10. اعلام كتبی مشخصات كامل و آدرس راننده و مالك كامیون حامل كالا و شماره پرونده كلاسه متشكله دردادگاه

11. اصل وکالتنامه تنظیمی ‌بیمه‌گذار در دفاتر اسناد رسمی