بیمه‌ عمر مانده بدهکار

زمانی که افراد برای رفع نیازهای زندگی خود یا برای توسعه کسب و کارشان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات می گیرند، یکی از نگرانی های روزمره این افراد آن است که در صورت فوت، نحوه بازپرداخت تسهیلات آنها به شبکه بانکی چگونه خواهد بود و بازماندگان آنها چگونه امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت؟
برای این منظور برخی از شرکت ها، اقدام به صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار می کنند تا این نوع از مشکلات و نگرانی ها را در صورت فوت تسهیلات گیرنده از بانک ها در طول مدت بیمه نامه رفع کنند.

معرفی
راهنمای خرید و صدور الحاقیه
راهنمای دریافت خسارت

معرفی بیمه‌نامه

بیمه نامه عمر مانده بدهکار در راستای جبران تعهد بازپرداخت وام در بانکها و موسسات مالی تهیه و ارائه شده است. در وامهایی که به اقساط مستهلک می‌شوند، اگر بیمه‌شده قبل از پایان مدت وام فوت شود، بدیهی است که پرداخت بقیه اقساط به عهده بازماندگان قرار می‌گیرد. در بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت وام گیرنده در هر زمان از دوره بازپرداخت وام ، مابقی تعهدات وام وی را به بانک یا موسسه مالی مورد نظر بپرداز.
عوامل تاثیر گذار در این بیمه نامه سن بیمه گزار، مبلغ اقساط وام، مبلغ تجمیعی وام و سود وام و مدت وام می باشد.

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه مورد درخواست (اصل فرم پیشنهاد)
ارسال تصویر کارت ملی بیمه گزار و بیمه شده
ارائه ریز اقساط وام دریافتی
انجام پروسه آزمایش در صورت نیاز بیمه گر
صدور الحاقیه تغییر در شرایط بیمه نامه منوط به اعلام کتبی بیمه گزار و تائید بیمه گر می باشد. ( تغییرات تنها از 1 ماه قبل از سال مالی بیمه نامه تا روز سر رسید می باشد.)

راهنمای دریافت خسارت

در صورت فوت بیمه شده:
– اعلام خسارت از سوی بانک یا خانواده بیمه شده
– تکمیل فرم های مورد درخواست
– همراه داشتن مدارک شناسایی اعم از شناسنامه و کارت ملی و بیمه نامه و لیست اقساط وصول شده و نشده بیمه شده و…
– ارائه مدارک مثبته مبنی بر فوت بیمه شده( گواهی فوت بیمه شده)
– كپي تمام صفحات شناسنامه باطل شده و كارت ملي متوفي(كپي برابر اصل )