بیمه‌نامه عمر و حوادث گروهی

افرادی که در شرکت های بزرگ صنعتی و تجاری مشغول به کار هستند و یا دانش آموزان و دانشجویان، معمولا تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار می گیرند. در این بیمه نامه نیز شغل افراد تاثیر بسیاز زیادی در تعیین میزان حق بیمه دارد. به همین دلیل خطرات شغلی اکثریت گروه ملاک تعیین نرخ حق بیمه قرار می گیرد.
بیمه حوادث گروهی معمولا برای گروه های بیش از 20د نفر صادر می شود و هر چقدر که تعداد اعضای گروه بیشتر باشد تخفیف بیشتری اعمال می گردد.بیمه حوادث شغلی، بیمه حوادث تحصیلی، بیمه حوادث ورزشی، بیمه حوادث تور های مسافرتی داخلی و … همگی جزو بیمه های حوادث گروهی می باشند.

شرایط عمومی
راهنمای خرید و صدور الحاقیه
راهنمای دریافت خسارت

شرایط عمومی

جهت اطلاع از شرایط عمومی با شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف تماس حاصل فرمایید.

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

نامه کتبی بیمه گزار مبنی بر درخواست صدور بیمه نامه به همراه تعهدات مورد درخواست و میانگین سنی و نوع شغل کارکنان
ارسال لیست اسامی کارکنان مطابق فرمت تعریف شده شرکت بیمه مورد درخواست.
صدور الحاقیه تغییر در شرایط بیمه نامه منوط به اعلام کتبی بیمه گزار و تائید بیمه گر می باشد.

راهنمای دریافت خسارت

در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه:
1. نامه کتبی بیمه گزارمبنی بر اعلام خسارت
2. كپي برابر اصل گواهينامه متناسب با وسيله نقليه ( در صورتي كه بيمه شده هدايت وسيله نقليه را در زمان حادثه بر عهده داشته است(
3. كپي برابر اصل كروكي و گزارش راهنمايي و رانندگي ( در صورت فوت بيمه شده به دنبال حادثه رانندگي ) كه مشخصات بيمه شده در آن درج شده باشد.
4. گزارش نيروي انتظامي و يا پزشكي قانوني ( برگه معاينه جسد و نظر نهايي پزشكي قانوني مبني بر تعيين نهايي علت فوت ) درصورت حوادث خاص مانند: قتل- خودكشي- مسوميت و موارد فوت مشكوك