بیمه‌نامه حوادث انفرادی

در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد.

تعریف شغل
شرایط و تعهدات
راهنمای خرید و صدور الحاقیه
راهنمای دریافت خسارت

تعریف شغل

طبقه شغل تعریف شغل
1 افرادی هستند كه در فعالیت‌های روزمره خود با حداقل خطر مواجه هستند. مانند كارمندان دفتری و اداری، مهندسین طراح، فروشندگان تجاری و ….
2 افرادی كه در فعالیت‌های روزمره خود با خطرات بیشتری نسبت به طبقه شغلی یك روبه‌رو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نیروی فكری، كارهای دستی بدون استفاده از ماشین‌آلات صنعتی را نيز انجام می‌دهند، در این طبقه گنجانده می‌شوند. مانند مهندسین ناظر و بازاریابان، خانه‌دار و خیاط و …
3  این طبقه شامل كسانی می‌شود كه متخصص یا نیمه متخصص می باشند و اكثر آنها با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی كار می‌كنند. مانند كشاورزان، كاركنان ساختمانی، تعمیركاران ادوات برقی و مكانیكی، رانندگان ماشین‌های سواری و …
4  این طبقه شامل كسانی می‌شود كه با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی پرخطر كار می‌كنند. نظیر: پرس‌كاران، دكل‌بندها، ماموران آتش‌نشانی، رانندگان ماشین‌های سنگین، برقكاران ساختمانی و …
5 این افراد، افرادی هستند كه در فعالیت‌های روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند. نظیر خلبان آزمایشی، كارگران معادن زیرزمینی، مهندسین برق فشار قوی و …

شرایط و تعهدات

الف – فوت بیمه شده
در صورتی که بیمه شده بر اثر وقوع یکی از خطرهای مشمول بیمه فوت کند بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه مقطوع پیش بینی شده در بیمه نامه است .
ب – نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی :
در مواردی که بر اثر حادثه عضوی از اعضای بدن بیمه شده قطع شود و یا قادر به انجام دادن وظایف طبیعی خود نباشد نقص عضو یا از کارافتادگی دایم به شمار می رود . ولی اظهار نظر پزشک کارشناس و تعیین درجه نقص عضو و از کار افتادگی دایم ضروری است از کارافتادگی دایم شامل مواردی است که در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث آمده است .
پ – از کارافتادگی دائم جزئی :
ت – از کارافتادگی موقت :در صورتی که بیمه شده مصدوم برای مدتی قادر به انجام کار و فعالیت حرفه ای خود نباشد و از کسب درآمد و معاش محروم شود بیمه گر بر پایه گزارش و تأیید پزشک کارشناس یا اظهار نظر مقامهای پزشکی قانونی مبلغ غرامت روزانه یاهفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه نامه تا مدت تعیین و توافق شده به مصدوم می پردازد .
ث – جبران هزینه های پزشکی :این ریسک تبعی بطور معمول ضمن بیمه نامه حوادث تا میزان معینی مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد . تأمین و تعهد بیمه گر در برگیرنده جبران هزینه های پزشکی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان تا مبلغ بیمه شده است .

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه مورد درخواست
ارسال تصویر کارت ملی بیمه گزار و بیمه شده
صدور الحاقیه تغییر در شرایط بیمه نامه منوط به اعلام کتبی بیمه گزار و تائید بیمه گر می باشد.

راهنمای دریافت خسارت

در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه:
1- كپي برابر اصل گواهينامه متناسب با وسيله نقليه ( در صورتي كه بيمه شده هدايت وسيله نقليه را در زمان حادثه بر عهده داشته است(
2- كپي برابر اصل كروكي و گزارش راهنمايي و رانندگي ( در صورت فوت بيمه شده به دنبال حادثه رانندگي ) كه مشخصات بيمه شده در آن درج شده باشد.
3- گزارش نيروي انتظامي و يا پزشكي قانوني ( برگه معاينه جسد و نظر نهايي پزشكي قانوني مبني بر تعيين نهايي علت فوت ) درصورت حوادث خاص مانند: قتل- خودكشي- مسوميت و موارد فوت مشكوك