بیمه باربری صادراتی

اين بيمه‌نامه كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي گردد و بر اساس شرايط فروش نياز به بيمه‌نامه صادراتي دارند، را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

پوششها و تعهدات
راهنمای خرید و صدور الحاقیه
راهنمای دریافت خسارت

پوششها و تعهدات

براساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن شروط A- B- C یا Total Loss تحت پوشش قرار می دهد.

پوششها و تعهدات باربری وارداتی و صادراتی مانند هم می باشد.

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

جهت دریافت بیمه نامه با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید و با ارسال فرم پیشنهاد تکمیل شده و کپی تصویر پروفرما می توانید خریداری نمایید.

راهنمای دریافت خسارت

جهت اطلاع از نحوه پرداخت خسارت با دفتر شرکت کارگزاری تماس بگیرید.