بیمه نامه ترانزیت

مبدا و مقصد برخي از حمل‌ها در خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران بوده و كشور ايران تنها در مسير حمل قرار دارد. براي تحت پوشش قرار دادن محمولاتي كه به اين روش حمل مي‌گردند بيمه نامه هاي باربري ترانزيت صادر مي‌گردد.

شرایط و تعهدات
راهنمای خرید و صدور الحاقیه
راهنمای دریافت خسارت

شرایط و تعهدات

براساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن شروط A – B – C یا Total Loss تحت پوشش قرار می دهد.

پوششها و تعهدات باربری ترانزیت، وارداتی و صادراتی مانند هم می باشد.

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

جهت دریافت بیمه نامه با دفتر شرکت کارگزاری تماس حاصل فرمایید.

راهنمای دریافت خسارت

جهت اطلاع از نحوه پرداخت خسارت با دفتر شرکت کارگزاری تماس حاصل فرمایید.