به گزارش روابط عمومی در این دیدار که در مجتمع رفاهی ولنجک با حضور آقای دکتر لله گانی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برگزار گردید، آقایان دکتر پوریوسفی مدیرعامل و دکتر سیدنور عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف حضور داشتند.