معرفی هیات مدیره

هادی کمرئی

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

-دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی در مرحله دفاع
-مدرس دانشگاه و مدیر گروه رشته روابط عمومی از سال 1381 تاکنون
-مدیر عامل و عضو بیمه ای هیات مدیره شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف
-14 سال نمایندگی بیمه ایران
-عضو شورای مشورتی سندیکای بیمه
-مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون
-مدیر بازاریابی بانک توسعه تعاون
-مدیر روابط عمومی بانک توسعه تعاون
-مدیر حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون
-دبیر هیات مدیره بانک توسعه تعاون
-عضو کمیسیون عالی اعتبارت بانک توسعه تعاون
-عضو کمیسیون وصول مطالبات بانک توسعه تعاون
-رئیس و عضو هیات مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
-نایب رئیس هیات مدیره شرکت سامانه متمرکز الکترنیک تعاون
-تالیف 6 جلد کتاب درحوزه های روابط عمومی و مدیریت و مقالات داخلی و ISI

علی اکبر خانجانی

رئیس هیات مدیره

-معاون فرهنگی و مدیر روابط عمومی مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
-رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف
-مشاور مدیر عامل بانک رفاه کارگران و عضو شورای عالی سیاستگذاری تبلیغات بانک رفاه
-مشاور مدیر عامل شرکت هادیان شهر شهرداری تهران از سال 1396 لغایت 1397
-مشاور مدیر عامل، مدیر روابط عمومی و دبیر شورای معاونین و مدیران شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

علی وردیانی

عضو هیات مدیره