معاونین و مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن  ایمیل سازمانی
1 سید مسعود کاظمی مدیر حراست 88901267 refinsu@gmail.com
2 عشرت السادات رأفت مدیر مالی 88941685 refinsu@gmail.com
3 مهشید صفدرپور مدیر روابط عمومی و آموزش و سرپرست اداری 88926398 refinsu@gmail.com
4 نسیم معتمد نیا معاون توسعه بازار refinsu@gmail.com
5
6