“شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف(وابسته به بانک رفاه کارگران )” در ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و یازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور ( رویداد (“KISHINVEX2019”حضور یافت .
به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف ، این کارگزاری در ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و یازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور ( رویداد (“KISHINVEX2019” که از تاریخ 27 الی 30 آبان ماه 1398 در جزیره کیش برگزار شد، به معرفی خدمات خود پرداخت.
حضور شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازن هدف در رویداد KISHINVEX2019 ، با توجه به اینکه این نمایشگاه یکی از رویدادهای مهم اقتصادی بخش خصوصی کشور به شمار می رود و در آن فرصت‌های سرمایه گذاری کشور و نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در معرض دید همگان قرار می گیرد فرصتی جهت معرفی آخرین محصولات بیمه ای به مشتریان و جامعه هدف شرکت در صنعت بود، گفتنی است این کارگزاری در راستای سند چشم انداز و اهداف و برنامه های بانک در راستای ارائه خدمات پولی و مالی شرکت و نیز به منظور معرفی توانمندی ها و خدمات متنوع خود به شرکت های معتبر بخش خصوصی و گروه های کالایی متنوع حاضر در این نمایشگاه، در غرفه بانک رفاه کارگران حضوری فعال داشته و بر اساس برنامه های بازاریابی خود نسبت به تعامل و انتقال تجارب و شناسایی نیازهای مشتریان پرداخت که می تواند در طراحی محصولات همپوشانی بانک و بیمه تاثیر بسزایی داشته باشد.