بیمه‌های مسئولیت مدنی

بر اساس قانون مدنی ایران، هر شخصی که در نتیجه فعالیت روزمره خود باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر گردد، مسئول جبران آن خواهد بود.
لذا موضوع بیمه مسئولیت مدنی، تامین و جبران خسارت‌هایی می‌باشد که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران گردد.
به عبارت دیگر در بيمه مسئوليت مدني، تأمين و جبران خسارت‌هايی است كه در اثر حوادث ناشي از فعل افراد و بنگاهها و سازمانها متوجه ديگران مي شود .
در هر زمينه اي كه فعاليت مي كنيد داشتن بيمه مسئوليت براي شما الزامي است براي اينكه ممكن است، مسئول خسارت يا آسيبي كه به ديگران و اموالشان وارد شده است شناخته شويد.
مناسب‌ترين راه براي جبران چنين خسارتهايي بيمه‌هاي مسئوليت است كه با پرداخت مبلغي اندك توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را براي آن‌ها فراهم مي‌آورد.
اين بيمه نامه از شما و كسب و كارتان در مقابل هرگونه ادعاي خسارت ناشي از حوادث غير عمدي كه باعث آسيب به افراد و اموال آنها مي شود، حمايت مي كند.

انواع بیمه‌های مسئولیت:

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان

برای مشاوره و یا خرید بیمه‌های مسئولیت، کلیک کنید

مطالب مرتبط با بیمه مسئولیت

راهنمای خرید

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گران طرف قرارداد