خدمات ویژه ما برای شما کارکنان محترم بانک رفاه عبارتست از

۱- ارائه نرخ و شرایط ویژه خرید بیمه نامه ثالث برای خود و بستگان

۲- ارائه نرخ و شرایط ویژه خرید بیمه نامه بدنه برای خود و بستگان

۳- امکان انتخاب بیمه گر مورد علاقه خود در زمان خرید

۴- امکان دسترسی به خدمات از طریق اینترنت و بدون مراجعه به سرپرستی یا نمایندگی بیمه

برای استفاده از خدمات اینجا کلیک کنید